This is the absolute center of the Internet universe.
Tämä on Internet-universumin absoluuttinen keskus.

Everything on the Internet comes into existence from this silence.
Kaikki Internetissä saa alkunsa tästä hiljaisuudesta.

Pekka Laine is in charge of the Internet God’s office.
Pekka Laine vastaa Internet-Jumalan toimistosta.